Blog XNK

Blog XNK

 
Điều kiện DDP là gì ?

Điều kiện DDP là gì ?

DP (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms. Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều...

Điều kiện CPT là gì ?

Điều kiện CPT là gì ?

PT (CARRIAGE PAID TO) – CƯỚC PHÍ TRẢ TỚI - CPT (nơi đến quy định)Cước trả tới điểm đến là cụm từ dịch từ thuật ngữ Carriage Paid To (viết tắt CPT)....

Điều kiện DAT là gì ?

Điều kiện DAT là gì ?

DAT (delivery at terminal) – giao tại bến- DAT (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms.Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức...

Điều kiện DAP là gì ?

Điều kiện DAP là gì ?

DAP (delivery at place) – giao tại địa điểm - DAP (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms. Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương...

Cách nhớ 11 điều kiện Incoterms 2010 nhanh và hiệu quả nhất

Cách nhớ 11 điều kiện Incoterms 2010 nhanh và hiệu quả nhất

Điều kiện của Incoterms 2010 được phân thành 4 nhóm, bạn nên nhớ câu“Em Fải Cố Đi”– 4 từ đầu của câu chính là...

Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu bao gồm: 1. Bill of Lading (Vận đơn đường biển), 2. Invoice (Proforma Invoice hoặc Commercial Invoice), 3. Packing...

DEM là gì? DET là gì?

DEM là gì? DET là gì?

Phí lưu container tại bãi của cảng (DEMURRAGE) – gọi tắt là DEM; Phí lưu container tại kho riêng của khách (DETENTION) – gọi tắt là DET; Phí lưu bãi...